• Accijnzen, Eurovignet
  • Banden
  • Garage
  • Resultaten en statistieken
  • Vervaldagen
  • Verzekeringen en schade
  • Voertuigfiche
  • Wisselstukken

Accijnzen, Eurovignet

Eenvoudige en snelle recuperatie van de accijzen
Onze software begeleidt u stap voor stap doorheen de verschillende kronkels in de wet: interne en externe tankbeurten, voertuigen zonder recuperatie, levering, stock, FIFO, ...

Recupereer tot € 250 van het eurovignet per vrachtwagen op basis van de wet van 10 juni 2001 behoudende wijzigingen van het eurovignet en gepubliceerd in het Belgische staatsblad op 23 juni 2001.

Dankzij Ordifleet kan u dit eenvoudig en volledig automatisch berekenen voor heel uw vloot.

 

Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli 2005. (www.staatsblad.be)

Bestuur van het Belgisch Staatsblad
Leuvensesteenweg 40-42
1000 Brussel

Adviseur : A. Van Damme
Gratis telefoonnummer: 0800-98 809 (België)

Banden

» Opvolging van de banden volgens uniek nummer
» Montage en demontage
» Registratie per as
» Voorraadbeheer van de banden incl. herrubbering

Garage

» Beheer van "werkplaats"-fiches
» Registratie van alle onderhouden
» Registratie van gepresteerde werkuren
» Planning werken
» Statistieken

Resultaten en statistieken

U kunt volgende resultaten bekomen:

» Vervaldagen per voertuig (verzekering, technische controle, brandblusser, ...)
» Analyse van het verbruik
» Analyse van de prestaties
» Analyse van het onderhoud
» Berekening van de kostprijs per voertuig
» Kostprijsberekening
» Totale kost per voertuig

Vervaldagen

» Globaal overzicht van de vloot
» Voertuig per voertuig
» Tachograaf, brandblusser, kit ADR, ...
» Eurovignet, onderhoud, ...

Verzekeringen en schade

» Opvolging van alle schadegevallen en polissen
» Opvolging van recuperatie van derden
» Dossierbeheer
» Statistieken

Voertuigfiche

De fiche van elk voertuig is het hart van de software. In één oogopslag kunt u de verschillende kostenrubrieken van ieder voertuig raadplegen.

Sterke punten:
» Eenvoudig
» Personaliseerbaar
» Krachtig
» Volledig
» Snel

Wisselstukken

» Opvolging van in- en uitgaande wisselstukken
» Montage en demontage
» Registratie per voertuig
» Voorraadbeheer
» Waardebepaling